Δικαιολογητικά

files

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς για την εγγραφή του παιδιού τους στον Σταθμό μας, είναι τα ακόλουθα:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

3. Ιατρική βεβαίωση (οι μαθητές του νηπιαγωγείου ατομικό δελτίο υγείας μαθητή)

4. Βιβλιάριο υγείας (εμβολιασμοί)

5. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για το ποιος παραλαμβάνει το παιδί από το σχολείο ή το σχολικό λεωφορείο

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή γονέων εν διάσταση, είναι αναγκαία η απόφαση ή το συμφωνητικό ανάθεσης της επιμέλειας του παιδιού στον γονέα που προσέρχεται για εγγραφή στον Σταθμό, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον γονέα που έχει αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα

Η Χώρα του Παραμυθιού

Καλέστε μας στο 2114038481 να σας ξεναγήσουμε στον χώρο μας και να μας γνωρίσετε από κοντά!