Μέθοδοι Διδασκαλίας

cubes

Με στόχο τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη του κάθε παιδιού ξεχωριστά, στον Παιδικό Σταθμό – Νηπιαγωγείο “Η Χώρα του Παραμυθιού” εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με σκοπό να δημιουργήσουμε τις βάσεις που χρειάζονται για τη μελλοντική μάθηση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Παιδοκεντρικό Μοντέλο Μάθησης

Τα παιδιά είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και διαμορφώνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Η παιδαγωγός ως σύμβουλος και καθοδηγητής ενθαρρύνει,  βοηθάει και υποστηρίζει τα παιδιά ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά.

Το Παιδοκεντρικό Μοντέλο Μάθησης βοηθάει τα παιδιά να πιστέψουν στις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους αναπτύσσοντας αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αυτονομούνται ομαλότερα ενώ αναπτύσσεται η κοινωνικότητα, η συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη με όλη την ομάδα.

Βιωματική Μάθηση

Η Βιωματική Μάθηση στηρίζεται στο παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά αναπτύσσουν, την επικοινωνία, τη συνεργασία και ανακαλύπτουν τις κοινωνικές, τις αισθητηριακές και τις νοητικές τους δεξιότητες μέσω της κίνησης και του λόγου.

Μέσω της ομάδας επεξεργάζονται τις αντιδράσεις και θέτουν κοινούς στόχους. Εκφράζονται, επικοινωνούν και δημιουργούν μαζί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και η αυτονομία των παιδιών, μαθαίνοντάς τους να αξιολογούν βάσει των δεδομένων και να παίρνουν αποφάσεις.

Ομαδοσυνεργατική Μάθηση

Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου μάθησης, τα παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου ξεκινούν να αναπτύσσουν την ικανότητα για επιχειρηματολογία και διαπραγμάτευση. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με σκοπό την υλοποίηση ενός κοινού στόχου. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται ευκαιρίες για συζήτηση, προβληματισμό, διαφωνίες, διαπραγμάτευση αλλά και αξιολόγηση της κατάλληλης απόφασης.

Διαδραστική Μάθηση

Εμπλουτίζουμε τη μάθηση των παιδιών του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου με παιχνίδια που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την αμφίδρομη επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Με στόχο να γίνεται η μάθηση ευχάριστη και διασκεδαστική, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά με το παιδαγωγικό υλικό και ολοκληρώνουν με χαρά τη διαδικασία της μάθησης.

Διαθεματική Προσέγγιση

Με τη διαθεματική προσέγγιση ενοποιούνται διάφορα μαθησιακά αντικείμενα ανάλογα το θέμα της διδασκαλίας, με αποτέλεσμα η μάθηση να είναι ολοκληρωμένη και βιωματική. Τα παιδιά προβληματίζονται και μαθαίνουν μέσω της επικοινωνίας, με αποτέλεσμα εκτός από τη μάθηση να αναπτύσσεται και η προσωπικότητά τους.

activity-cube

Υπαίθρια Μάθηση

Τα παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου έρχονται σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον. Παρατηρούν και μαθαίνουν βιωματικά για τα στοιχεία της φύσης, τη χλωρίδα και την πανίδα. Είναι το αγαπημένο μάθημα όλων των παιδιών, φυτεύουν φυτά και λαχανικά, μαζεύουν ρόδια, μανταρίνια και πορτοκάλια από τα δέντρα του κήπου μας αποκτώντας περιβαλλοντική συνείδηση.

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα

Η Χώρα του Παραμυθιού

Καλέστε μας στο 2114038481 να σας ξεναγήσουμε στον χώρο μας και να μας γνωρίσετε από κοντά!